miercuri, 30 noiembrie 2011

CITATE DESPRE TALENT - GENIU - ȘTIINȚĂ

Geniul latent nu-i decât o închipuire. Tot ceea ce poate fi, trebuie să se facă și ceea ce nu se face, n-a fost nimic. - H.Fr.Amiel


A face cu ușurință ceea ce este greu altuia, iată talentul; a face cu ușurință ce e imposibil talentului, iată geniul.
H.Fr. Amiel Talent...o problemă de adâncime și de responsabilitate personală...stăruință crâncenă și îndârjită, răbdătoare, entuziastă și cinstită, cazna tenace de toate zilele pentru atingerea unui punct cât mai înalt, mai pur în emoție, în dragoste și în sinceritate, punct care...e zborul însuflețirii; el te ține teafăr, tânăr și viteaz. - T. Arghezi
Într-un om de geniu se ascunde întotdeauna un copil plin de fantezie. Dacă reușești să dai la o parte omul matur, mai devreme sau mai târziu te vei trezi în față cu un copil. - H. de BalzacTalentul e asemenea nobleții: un dar al întâmplării. Cel ce l-a căpătat trebuie să se poarte în așa fel încât să fie iertat....
H. de BalzacNatura dă talent, dar omul trebuie să-l lucreze, să-l scoată în evidență, prin voință, perseverență, curaj.
H. de Balzac


Geniul, în orice împrejurare, e o chestiune de intuiție. Mai prejos de acesta, celelalte oprere remarcabile sunt datorate numai talentului. - H. de Balzac
Talentul e o poliță pe care natura o dă omului de geniu și care de multe ori are scadența foarte lungă. - H. de BalzacCa să te salvezi din mediocritte trebuie să ai geniu. E destul de dificil, recunosc, dar merită să încerci. - A. BarangaGeniul e o lungă adolescență. - Martha BibescuGeniul este întotdeauna deasupra epocii sale. - W. Blake


Geniul e întotdeauna înaintea timpului său și reușește să facă lucruri minunate, dar lumea datorează mai toate ”succesele sale” bătrânului ”bun-simț” - J. Billing
Să nu uiți că deasupra talentului și științei este un lucru incomparabil mai mare : conștiința.- V. Begrea


Geniul nu e inactivul genial, ci numai muncitorul genial, iar talentele înnăscute nu sunt decât unealta și nu opera. (G. Brandes.)În știință, ca și în artă, geniul se măsoară prin ce are personal, unic, inimitabil. (F. Brunetiere).

Geniul e o lungă răbdare. - G.L.L. BuffonGeniile sunt ca furtunile; merg împotriva vântului, înfricoșează oamenii, purifică aerul. - A. CamusEsențiala și cea mai prețioasă calificare a geniului...este efortul întovărășit întotdeauna de conștiință. - J. Cassou
Oamenii superiori altor prin talente se apropie de ei totdeauna prin slăbiciuni - Voltaire


Geniul este introducerea unui element nou în universul intelectual. - W. WordsworthGeniul este (când este) un dezechilibrat prin surplus, pe câtă vreme impecilul este un dezechilibrat prin minus. - Ion VineaGeniul se poate defini pein facultatea de a surprinde relații între fenomenele aparent foarte îndepărtate. - Voltaire
Geniul, acest invingător fără învinși, acest cuceritor fără pradă, ce se adapă din eternitate spre a îmbogăți timpul - Doamna de Stael.E posibil ca unele talente să rămână nedescoperite. Dar e cu neputință ca, până în cele din urmă, lipsa de talent să nu se dea de gol. - Radu StancaGeniul...cel contra căruia se unesc toți ignoranții. - j. Swift
Când un adevărat geniu apare pe lume, îl veți recunoaște după aceea că proștii se strâng cu toții împotriva lui. - J. SwiftGeniul nu este alcătuit doar din multe virtuți, ci și din însușiri contradictorii, pe care le armonizează și le controlează o voință superioară. - K.TsatsosGeniul se bazează pe dimensiunile subconștientului, dar și pe capacitatea de transformare, rapidă și într-o anumită ordine, a subconștientului în conștient. -
K. Tsatsos.
Nenorocirea omului este de a fi mai puțin universal decât trebuie - mult mai puțin decât crede. - Paul Valery


Geniul, în genere, este poetic. Unde a acționat el s-a acționat poetic. - NovalisTalentul trezește invidie în sufletele mici, admirație în sufletele alese. - Ș. PetofiGeniile se nasc rar. În schimb, nu mor niciodată. - T. Mușatescu
Nu există geniu adevărat fără răbdare...Ceea ce este frumos este rodul timpului și al reculegerii. - Alfred de MussetGeniul e cel care are sensul semnificațiilor, al esențialității, al ierarhiei valorilor. - Camil PetrescuGeniul e poate, față de talent, ceea ce e instinctul față de rațiune. - J. RenardCând un om a dovedit că are talent, îi rămâne dovada că știe să-l folosească. - J. RenardDă-i înainte ! Talentul e ca pământul. Viața pe care o observi nu va obosi niciodată producând. Ară-ți câmpul în fiecare an: va rodi an de an. - J. Renard

Dacă  există în lume un rang de natură să-i facă iluștri pe cei care-l dețin, acela este fără îndoială rangul pe care îl dau talentele și virtutea. - J. J. RousseauTalentul este la origine gratuit, un fel de nemeritată predestinare, într-un cuvânt, un har, independent de voință și de obișnuitele treburi din viață. - Ch. A. Saint - Beuve


Geniul nu e decât un împrumut: trebuie să-l meriți prin mari suferințe, prin încercări pe care să le înduri cu modestie și fermitate - J.P. Sartre
Geniul...un permanent efort de gândire, o îndelungată perseverență. - P. Servien.


Pretutindeni unde un mare spirit își exprimă ideile, apare Golgota. - H. HeineGeniul este capacitatea infinită de a te strădui. - A. HuxleyTalentul neîntrebuințat este un furt. - Nicolae Iorga

Inventatorii...interpreți între natură și omenire - Leonardo da VinciPuțin înzestrat e elevul care nu-și întrece maestrul. - Leonardo da VinciÎndoiala asupra meritelor este cea mai bună garanție a celor pe care le vei dobândi mai târziu. - G. Meredith

Ceea ce este important este să pui în lumină ”talentul” ce ți s-a dat. - A. GideGeniul n-ar avea nevoie de reguli, și-ar ajunge sieși, și-ar făuri singur regulile, dar de vreme ce acționează asupra lumii din afară, e supus condiționărilor multiple izvorâte din tematică și cele impuse de vremea sa, și acestea nu pot să nu-l tulbure - J.W. GoetheGeniul...îndrăzneală perpetuă - R. de Gourmont
Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor, cum soarele sorbe un nor de aur din mare. - M. Eminescu


Nu stăpânim natura decât supunându-ne ei. - Fr. Bacon


Ce poate bucura mai mult un om decât să știe că e unul din aceia care au izbutit să miște, chiar și cu un micron, bariera cunoașterii în înfruntarea cu natura. D.H.R. Barton

Fără a visa cu ochii deschiși, nu există nici imaginație științifică, nici fantezie creatoare, nici intuiția, inegalabila intuiție. - H. CoandăAdevărata știință nu este abstracțiune goală, ci acțiune și viață. - Fr. De SanctisEu nu cred că există opoziție între poezie și știință. - R. Caillois
E mai bine să nu știi nimic, decât ceea ce știi să nu fie adevărat. - J. BillingÎn științe, inteligența omenească lucrează pentru adevăr; indiferent că-i este accesibil sau nu, ideile științifice le putem totuși defini ca reflex al realității în conștiința noastră; cu ele putem opera în lupta noastră pentru trai. - L. BlagaÎn gândirea științifică există întotdeauna un element poetic. - A. Einstein

Știința ne este folositoare tuturor...cunoștințele științifice ne înlesnesc să construim tot ceea ce ne înconjoară și ne creează mediul artificial de viață...- R.P. Feynman


Nimic nu e mai înspăimântător ca ignoranța activă - J.W. GoetheToate curentele sociale generoase pornesc de la știință, literatură, artă, învățătură. - V. Hugo
Știința e considerată morală sau imorală, după cum folosirea ei e binefăcătoare sau distructivă...; în realitate ar fi mai potrivit de a transfera această apreciere nu asupra științei, ci asupra oamenilor care o aplică și care o folosesc...
Fr. Joliot - Curie.Nu cunosc nici o altă menire în lume care să satisfacă cele mai înalte năzuințe ale omului, ca știința, al cărui singur țel este să aline durerile și suferințele omenirii. - J. Knittel

O anumită aprofundare în tratarea faptelor reale nu necesită neapărat o reprezentare lipsită de culoare. - Al. von Humboldt
Pentru gloria lui Dumnezeu și ameliorarea condiției umane - Fr. Bacon (referitor la întrebuințarea științei)Studiază întâi știința și continuă apoi cu practica născută din această știință. - Leonardo da VinciÎntre  adevărata știință și între viața practică nu poate fi niciodată antagonism, ci trebuie să fie, din contră, o continuă înlesnire reciprocă. - T. Maiorescu
Omul de știință trebuie să se gândească la tot ceea ce face gloria patriei sale. În orice mare savant veți găsi un mare patriot. - L. PasteurIdeea de progres științific ni se pare de acum înainte indisolubil legată de noțiunea de destin omenesc. - R.J. OppenheimerÎntre știință și viață există o legătură indestructibilă...cu cât știința slujește viața, cu atât viața îmbogățește știința - G. V. Plehanov
Splendidele  picturi aparțin artistei plastice Marina  Filatova.


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu