vineri, 18 noiembrie 2011

KONSTANTIN RAZUMOV și câteva citate de autori celebri.Prieteniile condiționate de suferințe comune sunt cele mai gingașe și mai rezistente - Tudor ArgheziLucrul cel mai mare pe care-l poate face cineva este să adauge viață vieții, spirit spiritului. - G. Papini


Revoluția...erată a greșelilor politice din secolele trecute. - B. Nusic

Puterea este un mijloc, legea un scop, patria un țel. - E. Herriot

Fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste. - Nicolae Iorga


Să nu legi niciodată prietenie cu omul pe care nu-l poți respecta - Ch. Darwin

Omul nobil nu e totdeauna omul tare. Tocmai fiindcă disprețuiește întrebuințarea oricărui mijloc, tocmai fiindcă refuză succesul cu orice preț, în orice condiții, fiindcă alege căile grele și elegante, omul nobil e slab și dezarmat adesea în lupta pentru existență. Neputând utiliza toate mijloacele și lipsit de preocuparea reușitei și de dorul triumfului, el devine deseori un dezadaptat... - Mihai Ralea


Pentru un animal singuratic egoismul este o virtute care tinde să păstreze și să amelioreze specia; în orice comunitate el devine un viciu distructiv. - E. Schrodinger

Mizeria face să crească ignoranța, ignoranța face să crească mizeria...Absența fericirii conduce la absența moralității. - Doamna de Stael.


Deși viața omenească e ceva de neprețuit, trebuie să ne comportăm totdeauna ca și când ar mai fi ceva care depășește în valoare viața omenească. - A. de Saint - Exupery

Este o limită dincolo de care răbdarea devine ridicolă, dacă nu vinovată. - Ch. Dickens

Monumentele se măsoară după umbra lor, cărțile după criticii lor, oamenii după dușmanii lor. - E. și J. de Goncourt

Dacă nu-mi permit o greșeală trecătoare, cu atât mai puțin sunt în stare să fac o prostie veșnică.- Honore de Balzac

N-aș fi venit aicea de-aș fi putut alege
Și chiar de-aș fi liber, spuneți-mi unde-aș
merge ?
Să nu te naști mai bine-i.Dar cum să
evităm ?
Acum însă, că suntem, de ce să mai
plecăm ?
Omar Khayyam

Un geniu este un gânditor care lasă o dâră ușoară de foc pe traiectoria lui cosmică, dând o lecție de construcție umanității. - Paul Constantinescu

Două lucruri îmi umplu sufletul cu veșnic nouă și crescândă admirație și venerație, cu cât mai des și mai strălucitor gândirea se îndreaptă spre ele: cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine. - Immanuel Kant

O disciplină de sclavi formează caractere de sclavi. - J. Locke

Nu avem defecte care să nu fie mai vrednice de iertare decât mijloacele de care ne folosim spre a ni le ascunde. - Francois de La Rochefoucauld

Libertatea...nu e un drept, ci o obligație. - N.A. Berdiaev

Omul nu poate crea împrejurările, dar se poate folosi de cele ce se ivesc. - P.B. Shelley

Dacă autorul Iliadei nu este Homer, atunci este altul cu același nume - A. Huxley

Nici un cetățean nu trebuie să fie atât de bogat încât să-l poată cumpăra pe altul, nimeni atât de sărac încât să fie silit să se vândă. - J.J. Rousseau

Am venit pe lume ca să schimbăm destinul în libertate. - Cesare Pavese

Optimistul proclamă că trăim în cea mai bună lume posibilă; pesimitul se teme că acesta este adevărul. - J.B. Cabell

Omenirea este urmărită de un blestem dacă, pentru a-și dovedi curajul, e odândită să ucidă veșnic. - J. Jaures.

De câte ori cineva se jertfește pentru alții, poți fi sigur că prețuiește mai mult decât ei. - A. Gide

Sacrificiul nu înseamnă nici amputare, nici pocăință. Este, în mod esențial, un act. Este dăruire de sine făcută Ființei din care pretinzi că te tragi. - A. de Saint - Exupery

Istovirea forțelor nu istovește însă și voința...Sufletul care nu-și pleacă urechea la poticnirile trupului, constituie o forță de neînvins. - V. Hugo

Legile vieții sunt ascunse sub amănuntele acțiunilor zilnice. - R.W. Emerson

Oamenii sunt egali prin deosebirile lor. - W. BlakeModul în care un om își acceptă destinul este mai important decât însuși destinul - W. von Humboldt


Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu