miercuri, 14 decembrie 2011

MAXIME ȘI CITATE DESPRE OM ȘI CONVIEȚUIREA SOCIALĂ


NoelRESPECTUL  este o stavilă care îi ocrotește deopotrivă pe cei mari și pe cei mici. Rămânând la locul lui, fiecare îl poae privi în față pe celălalt. - Honore  de  Balzac (Crinul din Vale )SIMPATIA este fiica asemănării și se naște din dragoste - Dimitrie Cantemir (Lupta dintre Inorog și corb)A TE  DĂRUI înseamnă a te respecta pe tine însuți în primul rând, adică să-ți petreci ziua  îmbogățindu-ți propriile forțe, propria valoare, propriul suflet și propria cultură, pentru a le face să slujească la ceva. A te dărui înseamnă a nu avea timp să privești trecutul și prin urmare a nu te autocompătimi. - Cesare Pavese  -  (Scrisori, corespondență, memorii, jurnale).
Créa tout-en-couleur
Cine are DREPTATE nu are nevoie să strige - (proverb chinez).


N-avem DREPTUL să-i facem ticăloși pe cei pe care nu putem să-i facem buni - Vauvenargues - (Maxime și reflecții).


PEDAGOGIA furtului se conexează cu aceea a minciunii și prin faptul că, pe de-o parte, fără minciună furtul este imposibil (vindecarea primului defect constituind astfel tratamentul cel mai eficace al secundului), iar, pe de altă parte, pentru că, spre a avea eficacitate, acțiunea morală a educatorului trebuie să se întemeieze pe cele două noțiuni apte să dezvolte gustul sincerității: necesitatea încrederii reciproce și  noblețea curajului. - Andre Berge - (Defectele copilului).
papillonNu poți să clădești o DRAGOSTE statornică decât fiind conștient pe cine și cum iubești - Emile Zola -(Munca)IUBIREA e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei prăpăstii înfricoșătoare. - Stendhal - (Despre dragoste).Arta de A TRĂI  este arta de a te comporta în așa fel încât să nu fii nevoit să chemi tu lucrurile și persoanele, ci să vină ele singure la tine. - Cesare Pavese - (Meseria de a trăi)

femmeE sigur că pentru A ÎMBUNĂTĂȚI viața noastră a tuturor, trebuie neapărat ca fiecare din noi să devină mai bun. - Lev Tolstoi - (Testamentul meu)Poate să dispară strălucirea soarelui; când e lumină în SUFLET, noi găsim în inima noastră ceea ce ne refuză lumea întreagă - Goethe - (Faust).


Un om cu judecată trebuie să-și alunge din suflet tot ce nu poate fi de folos nici altora, nici lui. Nu ne aflăm, oare, pe acest pământ în primul rând pentru A NE FACE FOLOSTORI și apoi pentru a fi fericiți ? - Doamna de Stael

Oiseaux diversCare sunt SCOPURILE VIEȚII, care în același timp să fie și datorii ? desăvârșirea noastră înșine și fericirea altora. - KantDREPTATEA este puterea, virtutea supremă și măreția tuturor veacurilor. - John Milton - (Scrieri alese).OAMENII MARI au fost fericire pentru omenire, dar au fost de fapt cei mai mari nefericiți. - I. Ducicicréation tout-en-couleur

RECUNOȘTINȚA este o încurajare pentru binefăcător. - Publyus Sirus - (Alte sentințe)


Ne naștem cu tot felul de OBLIGAȚII față de societate. - Auguste Comte.


Fericit ori nefericit, OMUL ARE NEVOIE DE ALTUL; cine trăiește numai pentru el, acela trăiește numai pe jumătate. - J. Delille.


Femme
M-am străduit conștiincios să nu râd de faptele oamenilor, să nu plâng din cauza lor, să nu blestem, ci să le ÎNȚELEG. - SpinozaÎNȘELĂCIUNEA dezonorează, greșeala niciodată. - Georg Cristoph Lichtenberg - (Jurnal)


Lipsa de INVIDIE este cel mai bun semn al unor înalte virtuți. - La Rochefoucauld - (Reflecții)


Colombe et coeur tout-en-couleur
Un cuvânt de DRAGOSTE adresat celor nefericiți înseamnă o mare binefacere. - S. Pellico.Învață să te RUȘINEZI mai mult de tine decât de alții. - Democrit.


Nimic nu-i mai îngrozitor decât un ÎNVĂȚĂTOR care nu știe mai mult decât trebuie să-i învețe pe școlari - Goethe - (Wilhelm Maisters Wanderjahre)

Temps
Există o DEMNITATE care nu atârnă de noroc;  este o anumită atitudine care se distinge și care pare a ne destina pentru lucruri mari; este prețuirea pe care ne-o dăm singuri, fără a ne da seama; prin această calitate câștigăm respectul celorlalți oameni și de obicei ea este aceea care ne pune deasupra  lor mai mult decât nașterea și decât meritul. - La Rochefoucauld - (Reflecții sau Maxime morale)Femeile pot începe revoluția morală prin preluarea menirii lor dintâi: nu numai creșterea, ci și cultivarea copilului. - Eugen Relgis.

AutomneMuntele n-are nevoie de munte, dar omul are NEVOIE de om. - Proverb basc.La ușa DREPTĂȚII să păzească mila, dar să nu stea pe scaunul de judecată - N. Iorga - (Cugetări)Să nu nesocotești plângerile unui PRIETEN, chiar dacă ar fi nedrept; să le cecetezi și să-l aduci la o judecată mai bună. - Marc Aureliu - (Cugetări asupra vieții)Achitarea VINOVATULUI înseamnă osândirea judecătorului - Publius Syrus.
PapillonDesigur că este mai ușor pentru un IMBECIL să vocifereze decât să judece. - Palmiro Togliatti.Te-ai întrebat vreodată, ducând bucata la gură, dacă MERIȚI s-o mănânci ? Eu m-am întrebat. Dar adesea mi s-a părut că în ochii câinelui, care se uită la mine, când stau la masă, citesc această întrebare. - Al. Vlahuță.Cea mai mare plăcere ce ți-o poate procura FORȚA e de a ocroti slăbiciunea. - Ed. Thiaudiere.Prin UNIRE se măresc lucrurile mici, prin vrajbă se prăpădesc și cele mari - Salustius.


créa tout-en-couleur
Crede-mă, e faptă nobilă să dai AJUTOR celor căzuți - Ovidiu.Luxul este o crimă împotriva UMANITĂȚII ori de câte ori un singur membru al societății suferă și se știe că suferă. - D'Alambert - (Elemente de filozofie).A SALVA un om, a cruța zbuciumul unui tată, a menaja sensibilitatea unei femei nu înseamnă a face o faptă bună, ci o faptă omenească. - Al. Dumas - tatălPentru cei cu suflet nobil, pământul întreg e FAMILIA lor. - Panceatantra - (Cartea a V-a)
Féérie

SACRIFICIUL voluntar, făcut în deplină conștiință și liber de orice constrângere, jertfa de sine spre binele tuturor, aceasta este, după mine, semnul celei mai înalte dezvoltări a personalității - F. DostoievskiCUGETUL curat este o pernă moale pentru odihnă. - OvidiuUn cuvânt ADEVĂRAT care dovedește respectul legii și dreptății este imaginea unui suflet bun și în care te poți încrede. - Isocrate - (Discurs asupra schimburilor de bunuri, Exodiu.Iscusința de a vorbi).Nu căuta ADEVĂRUL la alții, dacă el nu se află la tine - proverb rus.

DreamsOMUL și viața lui nu se sprijină pe ceva șubred și pe minciună, ci pe temeinicie și adevăr - Th. Carlyle - (Muncă, sinceritate, tăcere)Gândește-te că viața îi silește pe oameni să lupte nu pentru ca ei să se lase învinși, ci ca s-o cucerească, să înțeleagă limba ei aspră, dar implacabilă și apoi să se ridice din prăpastie întineriți, spre o viață nouă. Ceea ce am îndurat nu se mai poate schimba; ceea ce ne aduce viitorul nu putem ști cu precizie, nu putem decât să presupunem, adică să precedem. Oricât de greu ar fi, drumul meu este trasat. Înjosirile zilnice și călcarea în picioare a demnității umane constituie o soartă îngrozitoare. SOARTA mea este însă această luptă. - Ernst ThalmannPATRIOTISMUL trebuie să fie mai presus de toate un simțământ moral: aceasta nu e cu putință decât în libertate. - Eugen Relgis.Să nu căutați a face pe om mai bun prin rațiune, ci prin EXEMPLU; nu încercați a mișca decât prin emoție; să nu credeți că puteți trezi dragostea decât prin dragoste. Fiți ceea ce vreți să fie celălalt. Viața voastră, iar nu cuvintele voastre să fie o predică. - Amiel.
Créa tout-en-couleur

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu