joi, 12 aprilie 2012

MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS - poezii pentru sărbătoarea ÎNVIERII

PE CRUCE
                 
                     de Vasile Voiculescu


Iisus murea pe cruce. Sub arșița grozavă
Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Părea că varsă lava.

 
http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross1.gif


Și chiar în clipa morții huliră cărturarii
Cu fierea oțelită îl adăpau străjerii...
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
Și-l ocărau tâlharii.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross1.gif


Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria
Și-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mama
Alături Magdalena, în lunga ei maramă,
Țipa văzând urgia.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross1.gifDeparte ucenicii priveau fără putere...
N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă
Și fără mângâiere.

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross1.gif


Târziu, porni mulțimea în pâlcuri spre cetate
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite
Trecură fariseii cu fețele smerite
Și bărbile-argintate.

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross1.gif


Măslini fără de frunze dormeau mocnind pe coaste
În vale,ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul,
Pe cruce somnul morții dormea de-acum sublimul
Iisus, vegheat de oaste.
http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross3.gifCLOPOTELE DE PAȘTI


                            de C. Z. Buzdugan


Miezul nopții, e-o tăcere peste tot orașul, sfântă...
Dar deodată glas de clopot tot văzduhul îl frământa !

Dă semnalul, ca un tunet, primul, clopotul cel mare,

Grav, măreț vuind în noapte,-o războinică chemare

Răspândind talaz de sunet ca talazurile mării,

Tot mai grav, tot mai departe, în adâncurile zării.


http://vladimir.kp.ru/_img/material/post_img.jpg


Deșteptat din somn, răspunde clopotul cel mijlociu,
Cam dogit, bătrânul clopot, dar sfătos, cucernic, viu...

In sfarsit, cu ritmul vesel, clopotele mici si ele

Bat sonor in noaptea clara sub albastru plin de stele,

Iar metalicele note revărsate val cu val

Par o grindină de aur pe-o cupolă de cristal.

De departe-n lungi ecouri, mii de sunete de clopot

Își amestecă-armonia în acest feeric ropot.


http://vladimir.kp.ru/_img/material/post_img.jpg-"Primăvara" lung răsună prin văzduhuri cadențat,
Iar ecoul blând răspunde: "Adevărat a înviat!"...

Și când templele sfințite deschid vechile lor porți

E-ntr-un gând întreg pământul: "A-nviat Christos din morți !"...

Fraților, când voci de clopot spun minunea lui Iisus,

Ridicați-vă din țărnă, vă-nălțați mai sus, mai sus!


Deșteptați-vă și-aprindeți iarași candela vegherii
Salutați în mândre cânturi sărbătoarea primăverii.

http://vladimir.kp.ru/_img/material/post_img.jpg


Uniți glasurile voastre cu al clopotelor cor
Înnoiți-vă viața la al vieții sfânt izvor!...открытки
  DE  PAȘTI   

              de  Tudor ArgheziLa toate lucarnele și balcoanele
Au scos din cer îngerii icoanele
Și-au aprins pe scări
Candele și lumânări.

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross7.gif


Orașele de sus, în sărbătoare,
Au întins velnițe și covoare,
Și ard în potire
Mireasmă subțire.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/cross7.gif


Și din toate ferestrele odată,
Mii și sute de mii,
Heruvimii fac cu mâna bucălată
La somnoroșii copii.открытки


IMN  AL  ÎNVIERII

                              de   Valeriu GafencuVă cheamă Domnul slavei la lumină,
Vă cheamă mucenicii-n veșnicii,
Fortificați biserica creștină
Cu pietre vii zidite-n temelii.

Să crească-n inimile voastre
Un om născut din nou armonios,
Pe sufletele voastre să se-mplânte
Pecetea Domnului Iisus Hristos.

Un clopot tainic miezul nopții bate
Și Iisus coboară pe pământ;
Din piepturile noastre-nsângerate
Răsună Imnul Învierii sfânt.

Veniți creștini, luați lumina
Cu sufletul smerit, purificat;
Veniți flămânzi, gustați din cină,
E nunta Fiului de Împărat.CHRISTOS A ÎNVIAT

                                      de  A. Vlahuţă
Și-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Și-un dușman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth !


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gifEl n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculț, pe jos, colindă lumea
Și mulți hulesc în urma lui.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Și mulți cu pietre îl alungă
Și râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbește tuturora-
Atotputernic și smerit !

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


El orbilor le dă lumina,
Și muților le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întărește,
Pe morți îi scoală din mormânt.http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Și tuturor de o potrivă.
Împarte darul lui ceresc-
Și celor care cred într-însul,
Și celor ce-l batjocoresc.http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Urască-l cei fără de lege...
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Și înfrățirea tuturor.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Din toată lumea asupriții
În jurul lui s-au grămădit
Și-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuțit:

http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


"Fiți blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertați pe cei ce vă lovesc,
Iubiți pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmășie se pornesc"...


II


Cât bine, cătă fericire,
Și câtă dragoste-ai adus!
Și oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif

Au râs și te-au scuipat în față
Din spini cununa ți-au făcut,
Și în deșarta lor trufie
Stăpâni desupră-ți s-au crezut...

 
http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Aduceți piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiți
Chemați sutașii cei mai ageri,
Și străji de noapte rânduiți...

IIIS-au veselit necredincioșii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar,


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Și valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate și iubire
Și pace-n neamul omenesc.


http://www.shangralafamilyfun.com/gala-e/crossgem.gif


Voi toți, ce-ați plâns în întuneric
Și nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastra-nghenunchere
Sculați... Christos a Inviat!       

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu