duminică, 19 ianuarie 2014

ROMANUL - ROMANUL DE PÂNĂ LA AL DOILEA RĂZBOI MONDIALROMANUL  TRADIȚIONAL

Specia literară: ROMANUL

Specie a genului epic în proză, cu acțiune mai complicată și de mai mare întindere decât a celorlalte specii epice în proză, desfâșurată, de regulă, pe mai multe planuri, cu personaje numeroase.

Diferențele dintre NUVELĂ și
ROMAN

NUVELĂ

- DIMENSIUNEA: nuvela este mai scurtă - destinată unei lecturi neîntrerupte;

- are un SINGUR FIR NARATIV; prezintă mai puține locuri și personaje decât romanul;

- construită în perspectiva unui final, adesea șocant;

- acțiunea este centrul nuvelei;

- psihologia personajelor nuvelei este, în general, constantă.


ROMAN

- DIMENSIUNE: este de mai mare întindere decât nuvela - destinat unei lecturi fracționate;

- mai MULTE PLANURI NARATIVE; personaje numeroase; acțiunea se desfășoară în spații și medii diverse;

- conduce progresiv spre o concluzie bilanț;

- privilegiază personajul, a cărui evoluție în plan psihologic constituie obiectul romanului.


ROMANUL TRADIȚIONAL

NICOLAE MANOLESCU în ”Arca lui Noe” (vol.I) trasează câteva trăsături caracteristice romanului tradițional:
- ”Romanul tradițional zugrăvește o lume omogenă și rațională, în care valorile obștei se dovedesc în stare să le integreze pe cele individuale; morala tuturor triumfă de obicei asupra moralei unuia singur (sau, mai bine, morala individului este una și aceeași cu morala colectivității); personajul e un caracter, adică o unitate relativ stabilă, indiferent de acțiunea în care se află prins, care-l confirmă sau infirmă, fără a-l modifica fundamental.”

- ”romanul din secolul XIX, care la noi își atinge apogeul abia în deceniul al treilea al secolului XX”;

- ”romanul tradițional, legat de ascensiunea burgheziei, (...) răspunde idealuriloe unei epoci încrezătoare și este creator de mitologie. (...) Preferă psihologiei, fapta; analizei, epicul; deși dorința lui supremă e de a avea iluzia vieții complete. Lumea lui e coerentă, vocația, autoritară.”;

-
omnisciența și obiectivitatea naratorului; narațiunea la persoana a III-a; focalizare zero;

- unicitatea perspectivei;

- personajul: preferința pentru tipuri, caractere, arhetipuri.
Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu