joi, 29 ianuarie 2015

SUFLETE, bun la toate de Marin Sorescu






SUFLETE, bun la toate


de Marin Sorescu



O, suflete, bun la toate !
La privit pe fereastră
La întuneric,
La mersul femeilor
Și la apreciat distanța între două gâze.





Poate că abuzăm de tine,
Folosindu-te ca pe o perie,
Ca pe un burete
Ca pe o stea,
Ca pe un telescop,
Ca pe o cârpă.





Săpați la suflet, ca niște cârtițe
La lumina aerului orbitor:
Cu care gheare s-o fi săpând lumina
Și cum să faci în ea galerii ?





Mă gândesc uneori că tu ne încurci,
Că ne ești prea devreme, suflete,
O, suflete, bun la toate.










DOUĂ LACRIMI de Barbu Ștefănescu Delavrancea


Barbu Stefanescu Delavrancea - Foto02.jpg


Barbu Ștefănescu Delavrancea 1858 - 1918









Toată noaptea auzii Oltul. Ce mânie de apă !

Și toată noaptea am visat... o jale dăpărtată... un popor revoltat...

Cine mă ținea legat ?

Nu puteam să mă mișc.

Să nu fii liber când alții se bat... Grele sunt lanțurile...

Oh ! libertate, nimic nu e mai scump ca tine !

A doua zi sării în picioare. Lanțurile căzură răsunând sinistru. Eram liber ! Ce fericit e omul liber...

A, nu, mă dășteptasem...

Oltul vuia, vecinic în mânie.

Trebuia să-l văz, prea semăna cu un popor revoltat.

Ce măreață jale în imensitatea tăcută !

Plecai.




Șoseaua se încovoaie, între Olt și dealurile cari se ridică unele peste altele, până se perd în înălțimi fumurii și albastre. Aerul e limpede, tremurător și viu; roua se întinde, ca un rizil presărat de diamante, pe dasupra pajeștilor. Cicorile, ca niște ochi mari și albaștri, veghează în valurile de fâneață nemărginită.


Oltul se înfurie izbindu-se de stânci; spumegă de mânie; se aruncă peste stânci și cade în ochiuri iuți și adânci. Parcă-l sfredelește cineva. Câte glasuri nu se ridică din apă ! Un plâns subțire, înghițit de un gemăt; o șoaptă acoperită de un acord de orgă; un țipăt desperat și un marș funebru; și din învălmășala tuturor, un cuvânt fioros: "Vino !"


Cine a auzit această chemare a apelor și nu s-a cutremurat ?


Și mergând, dus pe gânduri, mi se păru că auz un glas argintiu... câtă melancolie în acest cântec ! Oltul prea e mare ca să fie așa de blând-melancolic.


Ascultai bine.


Pe un platou înalt, o biserică. O mulțime de cruci împrejurul ei.

Nu se vedea nimeni, dar d-acolo venea cântecul.

Mă apropiai.

Mă oprii ca să ascult.

Ce glas divin ! e doină ? e bocet ? Se aud câteva cuvinte... aceleași și aceleași, repetate fără sfârșit...

Mă suii pe platou.

O fată tânără, aplecată pe un mormânt, smulgea bălării, și cânta, și bocea.

Când mă văzu, tresări.

Se uită lung la mine.

Se rumeni, apoi plecă ochii în jos și-și scutură mâinile.

— Ce faci aici, surată ? o întrebai eu, și mi se bătu inima.

Genele i se lipiră de frunte. Ce ochi mari și albaștri, ca două flori de cicoare !

— Îngrijesc alde părinți... răspunse ea arătându-mi două cruci vechi de lemn.

— Aci odihnesc ?

— Aci; și le-am pus la cap doi vișini, și amândoi înfloresc, dar se scutură și roade nu fac.

"Amândoi înfloresc și roade nu fac", îngânai eu, și plecai ca să nu turbur odihna morților și a unui suflet plin de restriște.



A doua zi mă sculai și mai de dimineață.

Pe același drum.

Și iar auzii glasul, și mi se păru și mai trist... și se duse tremurând și mai departe.

Într-o clipă fusei pe platou.

Ea smulgea bălăriile de pe două morminte alăturea cu celelalte. Și crucile de lemn nu erau așa de vechi.

Se uită blajin și trist la mine.

— Ce faci aici, surată ?

— Îngrijesc alde surori...

— Aci odihnesc ?

— Aci; și le-am pus la cap doi meri, și amândoi înfloresc, dar vântul îi scutură și roade nu fac.

— ...dar vântul le scutură floarea și roade nu fac...



A treia zi — nu se luminase de ziuă — mă sculai. Repede la platou.

Ascultai. Nimic.

Oltul venise mare. Ca un popor revoltat.

Ce trist se grămădesc crucile împrejurul bisericii...

Unde era acel glas tremurător și melancolic ? Nu mai avea pe nimeni de îngrijit ? Dăstul, avea dăstul... pe cin' să mai îngrijească ?

Aș vrut s-o văz, s-o întreb cine e.

Mormintele sunt așa de triste fără cântecul ei subțirel...

Mi se păru, sau crucile se mișcaseră din loc ?... Păreau mai strâmbe. Două se plecaseră una spre alta, parc-ar fi voit să se sărute pe furiș, să nu le-auză nimeni...

Când ajunsei acolo, tresării.

Ea smulgea bălării de lângă o cruce nouă.

— Azi n-ai cântat, îi zisei eu, neștiind cum să încep vorba.

— Azi nu vroiam să vii... îmi răspunse ea.

— Frate ?...

— Nu...

— Soră ?...

— Nu.

— Dar cine ?

El... răspunse fata, și două lacrimi picurară pe mormântul proaspăt.

El... și mi-a zis: "De ți s-o urî cu străinii, să vii la capul meu"...

La capul lui, un măceș stufos cu ramurile încărcate cu răsuri ușurele.



Plecai...

Cine ar fi putut să turbure atîta melancolie și iubire ?...




miercuri, 28 ianuarie 2015

AM PLECAT SĂ CAUT FLOAREA Nicolae Davidescu (1888 - 1954)



AM PLECAT SĂ CAUT FLOAREA


Nicolae Davidescu (1988 - 1954)



Am plecat să caut floarea
Celei moarte în viață,
Am plecat să-i caut floarea
Cu întâiul vânt de gheață ;

Dar găsii uscată floarea
Celei moarte în viață,
Îi găsii uscată floarea
De întâiul vânt de gheață.



sâmbătă, 24 ianuarie 2015

IARNA de Adrian Maniu



IARNA


de  Adrian  Maniu




De sticlă - câmpia înghețată.
Departe un șir de pomi despuiați
Scutură chiciura ca miez de pâine fărâmițată.


Au trecut sănii trase de boi
Albi ca zăpada, și aburind ca zarea,
Să încarce lemne din zăvoi.


Am rămas singur
și e atât de frig
încât aș putea să-mi văd cuvintele înghețând în aer,
 când te strig.


Caut prin gradină pașii tăi
Ieri le-am zărit în prima ninsoare urmele
Umbre albastre, ca niște porumbei.







joi, 22 ianuarie 2015

DRAGOSTE de Zorica Latcu







DRAGOSTE

de  Zorica  Latcu

Pentru Tine, Doamne, numai pentru Tine,
Am cules argintul nopților de Mai.
Am legat în cântec zumzet de albine,
Glas de alăută, dulce viers de nai.
Am aprins în suflet tinere văpăi,
Străluciri de aur, flăcări de rubine,
Am căutat în noapte luminate căi,
Către Tine, Doamne, numai către Tine.
Am cetit din file vechi, cu slova ștearsă,
Stih de preamărire, sfânt Numelui Tău,

Am țesut în pânză Jertfa Ta nearsă,
Ce-a zdrobit tăria veșnicului rău.
Am cântat iubirea sfintelor femei,
Care-au mers la groapă ca să Ți se-nchine,
Am cusut din raze râuri de scântei,
Pentru Tine, Doamne, numai pentru Tine.
Ți-am trimis spre ceruri tainica solie,
Dragoste curată, dor nepătimaș,
Să-mi gătești de nuntă haina argintie
Și-n sclipiri de soare să-mi gătești sălaș.
Dragostea curată, dorul din solii,

Cu miros de smirnă-n rugă să se-mbine,
Ca să urce fumu-n valuri viorii,
Către Tine, Doamne, numai pentru Tine.
Pentru Tine, Doamne, numai pentru Tine,
Vreau să-mi frângă, albe, oasele sub roți,
Vreau să-mi curgă rumen, sângele din vine,
Trupul meu cel fraged să mi-l rupă toți.
Învelită-n haina marilor dureri,
Suflet plin de taina lumilor divine,
Să pășesc pe calea grelelor tăceri,
Către Tine, Doamne, numai pentru Tine.


АНИМАШКИ, БЛЕСТЯШКИ АНГЕЛЫ