vineri, 13 decembrie 2019

CE FACI TATĂ ?! - de Florin Dumitru60684c6f54e8.gifCE  FACI  TATĂ ?!

de Florin Dumitruce faci tată ?! sărut mâna.
 cum îţi merge ? îţi e greu ?
 mă întreb adesea-ntr-una
 de mai știi de fiul tău ?!


 mă gândesc că îţi e bine
 altfel cred, m-ai căuta
 nu cred c-ai uitat de mine
 sau poate... socot că da !


 te-nţeleg, probleme-s multe
 iară timpul tot mai scurt
 lumea cin' s-o mai asculte ?!
 pentru lume, rămân mut !


 aș putea și tu știi bine
 să răspund la vorba ei,
 dar ce rost ar avea tată ?!
vorba lor... fără temei !


 mulţi mă judecă, condamnă
c-am uitat cine mi-e tată,
dar vorba lor bag de seamă
de la tine este luată !


ce faci tată ?! sărut mâna
 eu te-aștept și azi ca ieri
 dar nu vii și bag de seamă
că de azi tu ești cu-ai tăi !
60684c6f54e8.gifsâmbătă, 7 decembrie 2019

HAI, DU-TE - de Manuela Cerasela Jerlăianu

HAI,   DU-TE


de  Manuela Cerasela Jerlăianu Patul meu este o frunză, 
Ce se leagănă sub soare,
 Luna-n cer șade lăuză, 
Ca un semn de întrebare.


 Fericirea bate toba,
 Pe o margine de grui,
 În tăcere zace sobă, 
Scârţâie doar de mă sui.


 Visul încă mă răsfaţă 
 Şi mă-ndeamnă la păcat,
 Dar în zori de dimineaţă,
Numai umbra ta a stat.


 Pe afară plouă iute, 
 Lacrimile curg puhoi, 
 Dacă ai plecat hai du-te, 
 Unde suntem amândoi ?
ÎN UMBRĂ - de Manuela Cerasela Jerlăianu
ÎN  UMBRĂ

de  Manuela Cerasela JerlăianuÎn umbră șoaptele petrec, 
 În drum spre înserare
 Dar eu cu tine mă întrec,
 Pe-altare de-ncercare.


 Ne prindem patimile toate,
 Într-un crâmpei de cer
Și-n umbre stăm pe săturate,
 Cu inimile-n ger.


 Obrajii vieții i-am uscat, 
 Cu lacrima tăcerii,
 C-un ochi de clipă-nlăcrimat,
 I-am smuls umbra durerii.


 Mai ține-o zi sau două trei,
 Lumini de dor să bată
 Și cerul ăsta – un crâmpei,
 Din umbră se arată.


Ne-om rătăcii-n tăcerea lui,
 Cu soarele în gând
Și-om arde dorul nimănui,
 În stele tremurând. 


 Pentru această veșnicie,
 Vom arde infinitul,
 Că versul meu de poezie,
 Din umbră-mi ia iubitul.

D1opY.gif
vineri, 6 decembrie 2019

ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE FILOFTEIA


Troparul Sfintei Muceniţe Filofteia

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.

CONDACUL  1

Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filofteie preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică eşti de laudă! Pentru aceasta cântăm ţie: Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată !

ICOSUL 1

Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor şi mâinile întinzindu-le către Cuvântul cel mai înainte de veac, iertare greşelilor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare şi pricepere minţii noastre, ca să lăudăm nevoinţele şi vitejiile fericitei Filofteia şi către dânsa să grăim cu căldură unele ca acestea:

 Bucură-te, Filofteia, cea din rău tată născută;
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută;
Bucură-te, trandafirul răsărit din mărăcine;
 Bucură-te, că tot timpul bun miros reverşi din tine;
 Bucură-te, că în lume ai fost blândă mieluşiţă;
Bucură-te, că a ta mamă ţi-a fost bună păstoriţă;
Bucură-te, pruncă sfântă, cu desăvârşită minte;
 Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte;
 Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul;
 Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul;
 Bucură-te, că necazuri suferit-ai multe foarte;
 Bucură-te, că de Domnul te-ai preamărit după moarte;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 2-lea

Mutându-se din viaţa aceasta vremelnică, binecredincioasă maica ta, te-a lăsat pe tine la toată lipsa plinitoare şi moştenitoare faptelor ei celor bune, pe care urmându-le, ai cântat lui Dumnezeu neîncetată cântare: Aliluia!

ICOSUL  al 2-lea

Frică şi cutremur ne cuprinde pe noi, cei întunecaţi la minte, că nu ne pricepem de unde vom începe a-ţi aduce ţie laude, fecioară, sau care cântare îţi vom cânta, sau cu ce cununi te vom încununa; dar îndrăznind, pentru rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inima umilită cântăm ţie acestea:

 Bucură-te, odrăslirea cea în Târnov răsărită;
Bucură-te, cea de Domnul în rai acum răsădită;
Bucură-te, aurora cu raze strălucitoare;
 Bucură-te, stea cerească ce luminezi ca un soare;
 Bucură-te, că în lume te-a hrănit cereasca rază;
Bucură-te, că prin tine creştinii se luminează;
Bucură-te, că pe tine te-am câştigat bogăţie;
 Bucură-te, că povaţă ne-ai dat cum să urmăm ţie;
 Bucură-te, că prin tine am primit hrana cerească;
Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, călăuza sufletelor celor drepte;
 Bucură-te, îndreptarul fecioarelor înţelepte;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 3-lea

Auzind tu, fericito, glasul Evangheliei Domnului, care fericeşte pe cei milostivi, tare l-ai întipărit în inima ta şi cu atâta credinţă l-ai primit şi atâta l-ai iubit, încât cu înfocata şi dumnezeieasca râvnă aprinzându-te, cu însutite osteneli şi cu sârguinţă multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL  al 3-lea

Multă purtare de grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, fericită Filofteie, pentru că râvneai ca să nu rămână nici unul nemiluit din cei ce aşteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat, nici un mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudându-te, cântăm ţie acestea:

 Bucură-te, comoara milei, cea-n veci nedeşertată;
Bucură-te, îmbrăcarea celor goi fără de plată;
Bucură-te, celor flămânzi pâine bună, hrănitoare;
 Bucură-te, celor străini casă adăpostitoare;
 Bucură-te, izbăvitoare a celor primejduiţi;
 Bucură-te, alinare a rănii celor mâhniţi;
 Bucură-te, celor căzuţi grabnică sprijinitoare;
 Bucură-te, la nevoie fierbinte folositoare;
 Bucură-te, feciorie, cu milostenie însoţită;
Bucură-te, tinereţe, cu viaţă îmbunătăţită;
Bucură-te, mângâierea celor ce se roagă ţie;
 Bucură-te, că prin moarte ai rămas de-a pururi vie;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 4-lea

Văzându-te pe tine vrăjmaşul firii omeneşti că te-ai apucat de lucrarea şi săvârşirea faptei celei bune şi mai vârtos de fapta care fi-va lăudată în ziua Judecăţii, a socotit să te împiedice pe tine ca oarecând pe Eva în rai, dar n-a putut, căci neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL  al 4-lea

Ca viforul s-au pornit asupra ta urâţii şi spurcaţii diavoli şi ispitiri fără de număr ţi-au adus, ca prin mulţimea şi greutatea ispitelor să te întoarcă pe tine de la o lucrare ca aceasta. Dar tu, fericită, fiind întemeiată pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului, tare i-ai sfărâmat pe ei; drept aceea, vrednică eşti a te cinsti cu acestea:

 Bucură-te, fericito, cea de fapte bune plină;
Bucură-te, că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină;
Bucură-te, desfătarea maicii tale iubitoare;
 Bucură-te, diademă a înţeleptelor fecioare;
 Bucură-te, pruncă sfântă a Domnului următoare;
 Bucură-te, milostivă, cea de săraci iubitoare;
 Bucură-te, că pe diavol tu l-ai umplut de ruşine;
 Bucură-te, că satana a fost biruit prin tine;
 Bucură-te, că credinţă ai avut în Hristos tare;
 Bucură-te, că răsplată dobândit-ai prin răbdare;
 Bucură-te, vitejie, în trup de copil lucrată;
Bucură-te, biruinţă, de Duhul Sfânt insuflată;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 5-lea

Vifor de urgie mare a pornit tatăl tău cel întunecat la minte şi împietrit la inimă, suflând cu îngroziri şi cu chinuri asupra ta, fericită Filofteie; dar n-a putut să te clintească, pentru că întemeiată erai pe Piatra credinţei, Hristos, pe care tu, preaînţeleaptă fecioară, stând, lui Hristos, Celui ce te întărea pe tine, ai cântat: Aliluia!

ICOSUL  al 5-lea

Cine din pământeni poate să spună cu de-amănuntul chinurile tale câte ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget şi de la mama ta vitregă? Şi ce minte poate să priceapă răbdarea ta, întru toate câte ai pătimit? Drept aceea, minunându-ne de viaţa ta cea mai presus de fire, te lăudăm cu fericiri ca acestea:

 Bucură-te, cea de Domnul pentru milă rânduită;
Bucură-te, că mult ai fost de tatăl tău chinuită;
Bucură-te, că adesea ai fost şi crunt biciuită;
Bucură-te, că pe spate şi pe obraz ai fost lovită;
Bucură-te, căci chinuri grele şi bătăi ai îndurat;
 Bucură-te, că pe toate cu tărie le-ai răbdat;
 Bucură-te, că în trup răni, ca Hristos, ai suferit;
 Bucură-te, că din cale nimic nu te-a clintit;
 Bucură-te, că în toate bucuroasă ai pătimit;
 Bucură-te, că şi viaţa pentru Domnul ţi-ai jertfit;
 Bucură-te, că de Dânsul eşti acum în cer mărită;
Bucură-te, că luat-ai cununa neveştejită;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 6-lea

Când tu, preafericită Filofteie, împărţeai hrană săracilor, atunci satana, ca şi la Iuda, a pus în mintea tatălui tău gând rău şi ucigaş; că pândindu-te pe tine din loc ascuns şi văzându-te hrănind flămânzii, îndată s-a umplut de drăcească mânie şi a zvârlit în tine cu barda cea plugărească; şi rănindu-ţi piciorul, îndată ţi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, de care bucurându-te tare, ai cântat: Aliluia!


ICOSUL  al 6-lea

Înger s-a trimis atunci din cer ca să lumineze trupul tău cel fecioresc, Muceniţă Filofteie; şi venind, a stat nevăzut şi a început a grăi către tine:

 Bucură-te, Muceniţă, cea de tatăl tău ucisă;
Bucură-te, că dând milă, către Domnul eşti trimisă;
Bucură-te, că răbdarea te-a suit la înălţime;
 Bucură-te, că de-aproape vezi pe Preasfânta Treime;
 Bucură-te, că de Domnul eşti aleasă şi primită;
Bucură-te, că de Dânsul eşti în rai sălăşluită;
Bucură-te, că de-a pururi porţi luminată cunună;
Bucură-te, că în ceruri stai cu drepţii împreună;
Bucură-te, că ai parte între sfintele fecioare;
 Bucură-te, că de slavă te-ai făcut moştenitoare;
 Bucură-te, că în ceruri eşti de-a pururi desfătată;
Bucură-te, că-n tot timpul de noi eşti binecuvântată;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 7-lea

Zăcând trupuşorul tău cel curat pe pământ şi încă sânge din piciorul tău cel tăiat curgând, cu strălucire cerească a fost înconjurat, încât şi locul cel dimprejur s-a umplut de lumină; şi aceasta văzând ticălosul şi ucigaşul tău tată, cu spaimă înfricoşându-se, a alergat în cetate şi a spus cele ce a văzut, că nu ştia întunecatul să cânte: Aliluia!

ICOSUL   al 7-lea

Alergând fecioarele dimpreună cu mamele lor la locul unde erai ucisă, ca să te vadă pe tine, fericită Filofteie, şi văzând cu ochii lor strălucirea luminii care te înconjura, minunându-se întru sine, au început a te lăuda, zicând:

 Bucură-te, Filofteie, înţeleaptă şi preabună;
Bucură-te, că eşti nouă soră scumpă şi cunună;
Bucură-te, că în ceruri s-a proslăvit al tău nume;
 Bucură-te, că lumină eşti fecioarelor în lume;
 Bucură-te, că la Domnul ţi-a fost inima de mică;
Bucură-te, că, iubindu-L, de chinuri nu ţi-a fost frică;
Bucură-te, că spre bine mult ai fost sârguitoare;
 Bucură-te, că în toate întreci pe alte fecioare;
 Bucură-te, că pe Domnul L-ai câştigat acum mire;
 Bucură-te, că guşti de-acum a raiului îndulcire;
 Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitoare;
 Bucură-te, că la Domnul ne eşti caldă rugătoare;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 8-lea

Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatăl tău, îndată, cu dregătorii cetăţii şi cu tot clerul şi poporul, a venit la tine; şi văzând ei trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL  al 8-lea

Tot oraşul Târnovei şi satele dimprejur au alergat la locul ce strălucea, fecioară Filofteie; şi văzând minunea care s-a săvârşit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul ţi-au împletit cântări, zicând unele ca acestea:

 Bucură-te, a Târnovei laudă nestricăcioasă;
Bucură-te, sfânt vlăstar din maică binecredincioasă;
Bucură-te, crinul fraged din grădina lui Hristos;
 Bucură-te, floare albă cu neveştejit miros;
 Bucură-te, chip al milei şi al dragostei creştine;
 Bucură-te, viaţă scurtă înveşnicită prin mult bine;
 Bucură-te, că prin trude eşti mutată între sfinte;
 Bucură-te, că guşti raiul pe care l-ai dorit fierbinte;
 Bucură-te, că acolo ţi-ai găsit pe maica bună;
Bucură-te, că te veseleşti cu dânsa împreună;
Bucură-te, că podoabă Biserica te câştigă;
Bucură-te, că tot omul te laudă şi îţi strigă:
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!


CONDACUL  al 9-lea

Strânsă fiind toată mulţimea poporului împrejurul tău, cu frică s-a apropiat de tine, vrând să te ridice de la pământ; dar văzând greutatea cea mai presus de fire a trupului tău, toţi s-au umplut de mirare şi cu spaimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL  al 9-lea

Înţelegând poporul că nu-ţi este voia să te ridice de la pământ, cu nedumerire se uitau unii la alţii; apoi, luminaţi fiind de sus, au început să numească toate mănăstirile, şi văzând că vrei să mergi la biserica din Curtea de Argeş, au început a grăi ţie:

 Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai hotărât locuinţa;
 Bucură-te, că prin Domnul ţi s-a împlinit dorinţa;
 Bucură-te, că departe s-a vestit al tău sfânt nume;
 Bucură-te, că viaţa ţi s-a cunoscut în lume;
 Bucură-te, fericito, tu preascump al nostru rod;
 Bucură-te, că te-aşteaptă Radu Negru Voievod;
 Bucură-te, că mergi astăzi să lucrezi în România;
 Bucură-te, că departe ţi-ai întins apostolia;
 Bucură-te, că poporul vine voia să-ţi plinească;
Bucură-te, iubitoare de Ţara cea Românească;
Bucură-te, că românii te-au câştigat bogăţie;
 Bucură-te, că de-a pururi şi noi îţi vom cânta ţie:
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL   al 10-lea

Dacă s-a dat ştire lui Radu Negru Vodă că vrei să vii în Ţara Românească, cu lacrimi de bucurie a lăudat pe Dumnezeu şi luând mulţime de popor a alergat către Dunăre, întru întâmpinarea ta; şi văzându-te de mult popor petrecută, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

ICOSUL  al 10-lea

Primit-a Domnul Ţării Româneşti, Radu Negru Vodă, cu mare bucurie şi evlavie cinstitele şi sfintele tale moaşte, şi lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine aşa:

 Bucură-te, Filofteie, muceniţă preacinstită;
Bucură-te, cea de Domnul ţării noastre dăruită;
Bucură-te, voitoarea noastră cea de prea mult bine;
 Bucură-te, că pământul ni s-a luminat prin tine;
 Bucură-te, că noi astăzi te primim ca pe un soare;
 Bucură-te, că în jurul tău verşi raze mângâietoare;
 Bucură-te, că la Argeş ţi-ai ales lăcaş în lume;
 Bucură-te, că poporul îţi cinsteşte al tău nume;
 Bucură-te, că podoabă vei fi Bisericii veşnic;
 Bucură-te, frumuseţea şi stâlpul cel puternic;
 Bucură-te, păzitoare a credinţei strămoşeşti;
 Bucură-te, mândră floare a grădinii româneşti;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL   al 11-lea

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, fecioară Filofteie, că luminezi toată Biserica din Ţara Românească şi, izvorând bună mireasmă, neîncetat reverşi tămăduiri celor ce aleargă cu credinţă la racla sfintelor tale moaşte! Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamărit pe tine, cu neîncetate mulţumiri Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL  al 11-lea

Având noi sfintele tale moaşte pe pământul nostru ca pe o comoară nepreţuită, ne umplem de sfinţenie, şi privind la dânsele ca la o lumină cerească, cu frică şi cu cutremur cântăm ţie acestea:

 Bucură-te, că tu însăţi ţi-ai ales această ţară;
Bucură-te, că la Argeş moaştele ţi se aşezară;
Bucură-te, Filofteie, sfânta noastră bogăţie;
 Bucură-te, că mari daruri ţi-a hărăzit Hristos ţie;
 Bucură-te, strălucirea credinţei celei creştine;
 Bucură-te, îndulcirea celor ce vin către tine;
 Bucură-te, lecuirea bolilor nenumărate;
 Bucură-te, dătătoare de puteri şi sănătate;
 Bucură-te, rugătoarea cea pentru noi cu căldură;
Bucură-te, că prin tine spre noi Domnul se îndură;
Bucură-te, că tot omul din ajutoru-ţi apucă;
Bucură-te, că pe nimeni nu-l laşi mâhnit să se ducă;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!


CONDACUL   al 12-lea

Auzit-am, fecioară Filofteie, viaţa ta cea dumnezeiască, văzut-am şi minunile tale, şi îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce arăţi nouă în toate zilele, credem şi îndrăznirii tale către Dumnezeu. Drept aceea, lui Hristos, Celui ce te-a mărit pe tine, din inimă Îi cântăm: Aliluia!

ICOSUL  al 12-lea

Lăudăm nevoinţele tale, Filofteie fecioară, cinstim patimile, mărim îndelungă-răbdarea ta, fericim sfântul tău sfârşit, cântăm bărbăţia ta cea neînvinsă ce s-a arătat în trupul tău cel tinerel şi crud; şi privind toate ostenelile vieţii tale care te-au preamărit pe pământ şi în cer, unde acum locuieşti, te rugăm, fă pomenire şi de noi, cei ce alergăm la racla sfintelor tale moaşte, ca, izbăvindu-ne de toată nevoia şi Împărăţiei cerurilor făcându-ne părtaşi, să te lăudăm pe tine, grăind unele ca acestea:

 Bucură-te, cea la Târnov în Bulgaria sfinţită;
Bucură-te, cea de ceruri românilor dăruită;
Bucură-te, că acum locuieşti la înălţime;
 Bucură-te, că în lume săvârşeşti minuni mulţime;
 Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite;
 Bucură-te, că prin tine mila Domnul ne trimite;
 Bucură-te, că vezi faţa Ziditorului a toate;
 Bucură-te, că prin tine din primejdii El ne scoate;
 Bucură-te, că solia ta are trecere la Domnul;
 Bucură-te, că-ţi ascultă rugile pentru tot omul;
 Bucură-te, că eşti nouă ajutor întru primejdii;
 Bucură-te, că pe tine te avem stâlp al nădejdii;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  al 13-lea

O, întru tot lăudată şi mult milostivă Muceniţă Filofteie, primind mulţumirea noastră cea săracă şi această puţină rugăciune de acum, de toate relele ne păzeşte, pace lumii mijloceşte, de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi ne mântuieşte şi ne apără pe noi de veşnica osândă, ca dimpreună cu tine, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului..., Condacul 1: Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană...,

ICOSUL  1

Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor şi mâinile întinzindu-le către Cuvântul cel mai înainte de veac, iertare greşelilor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare şi pricepere minţii noastre, ca să lăudăm nevoinţele şi vitejiile fericitei Filofteia şi către dânsa să grăim cu căldură unele ca acestea:

 Bucură-te, Filofteia, cea din rău tată născută;
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută;
Bucură-te, trandafirul răsărit din mărăcine;
 Bucură-te, că tot timpul bun miros reverşi din tine;
 Bucură-te, că în lume ai fost blândă mieluşiţă;
Bucură-te, că a ta mamă ţi-a fost bună păstoriţă;
Bucură-te, pruncă sfântă, cu desăvârşită minte;
 Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte;
 Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul;
 Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul;
 Bucură-te, că necazuri suferit-ai multe foarte;
 Bucură-te, că de Domnul te-ai preamărit după moarte;
 Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

CONDACUL  1

Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filofteie preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică eşti de laudă! Pentru aceasta cântăm ţie: 
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!Sf. Mucenita Filoteea (Filofteia)


PIEPT DE PUI CU MERE - ÎN SOS DE VIN - rețeta pas cu pas + fotohttps://www.vkusnyblog.ru/wp-content/uploads/2016/09/kurica-v-vinnom-souse-s-yablokami.jpgINGREDIENTE   - pt. 4 porții:

buc. de  p
iept  de pui
sare și piper după gust
1 ceapă medie
1 lingură făină
200 ml vin alb sec
250 ml bulion / pasta de roș
ii
2-3 mere dulci- acr
ișoare
2 căței de usturoi
buchet de pătrunjel
150 ml smântână 20% grăsime
2 lingurițe muștar granulat
zahăr după gust


https://www.vkusnyblog.ru/wp-content/uploads/2016/09/kurica-v-vinnom-souse-s-yablokami-1.jpg


Se toacă fin ceapa. Tăiați merele, îndepărtați coaja. Tăiați pulpa în cuburi.

Presăraț
i  sare și piper pe piepții de pui apose prăjesc pe ambele părți până se rumenesc  - într-o tigaie la foc mare, în care am pus o lingură ulei vegetal. Când sunt gata, îi așezăm pe o farfurie.


Жарим курицу

Apoi, în aceeași tigaie - pătrăm gustul - adăugați încă o linguriță de ulei vegetal, punem ceapa  și o călim, amestecând, 3-4 minute. Adăugați făina și prăjiți, amestecând, pentru încă un minut - rântaș


https://www.vkusnyblog.ru/wp-content/uploads/2016/09/kurica-v-vinnom-souse-s-yablokami-2.jpg


Amestecând constant, turnați vinul, apoi bulionul. Lăsați la fiert.


Соус

Punețmerele în sos și fierbeți la foc mic până când merele sunt moi (nu  fierbeîn clocot !) aprox 7 minute.


+ яблоки

Adăugați muștar, smântână, usturoi pisat, zahăr și sare, pentru a obține un echilibru. Se amestecă. Punețși puiul.

+ курица

Se fierbe sub capac la foc mic timp de 7-10 minute, până când puiul este gata. Adăugați pătrunjelul și amestecați.

Se servește cu orez, cuscus sau piure de cartofi.

Курица в винном соусе с яблоками