miercuri, 1 martie 2017

DE PRIMĂVARĂ - de Boris67

DE  PRIMĂVARĂ  

de  Boris67

Din streşini lăcrimează gheaţa
 De palma vântului atinsă
 Şi înviorată-i dimineaţa
 Când gura gerului e-nchisă.


Scăpată-i firea de zăpadă
Când soarele sărută geamul
Şi-un ghiocel iese să vadă
De nu cumva-nverzit-a ramul.


 Pe garduri gureşi guguştiucii
 Înadins îşi înteţesc gâlceava
 I-ascult şi gândurile-mi negre
 Se risipesc în vânt, ca pleava.


 E-un zvon de vrăbii guralive
Şi gârlele se-ntrec în clocot
 Iar mânjii bolţi-n înserare
 Se tachinează-n vesel ropot.


 Se hârjonesc zburdalnici miei
-Vag firul ierbii se iţeşte –
Cu toporaşi şi cu brânduşe
 Natura iar se primeneşte.


 Fuior de abur izbucneşte
 Din reavănul miros de glie
Şi-un ciripit sfios soleşte
 Gingaşul tril de ciocârlie.


 Pe-ntreaga fire e stăpână
Fără tăgadă primăvara
Şi zile calde or să vină
Să înverzească-ntreagă ţara.


 O, Doamne, mulţumescu-ţi, dară,
Pentru-acest nou belşug de soare
Şi, rogu-te, fă să răsară
Speranţe noi în fiecare. 

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu