luni, 16 iunie 2014

VICLEȘUGUL LUI ISIS - Text din PAPIRUSUL CHESTER BEATTY
...Pe când mergea pe sub salcâmi, a privit și a văzut pe Cele nouă zeități șezând și mâncând pâini înaintea stăpânitorului lumii în pavilionul lui.

Iară Seth privi și o zări cum mergea în depărtare. Atunci ea rosti un descântec în vrăjitoria ei și luă înfățișarea unei fete cu trup frumos și nu era alta asemeni ei pe întreg pământul.

Și el se îndrăgosti puternic de ea.

Se ridică atunci Seth, căci el ședea și mânca pâini împreună cu Cele  nouă mari zeități, și se duse s-o întâlnească. Nimeni n-o vedea afară de el.

S-a dus el îndărătul unui copac și a chemat-o, zicând: ” Sunt aici cu tine, frumoasă fată ”.

Grăi ea către el: „O, nu, stăpâne măreț ! Cât mă privește, fost-am femeia unui păstor de turme, și i-am născut un fiu. Bărbatul mi-a murit, iară tânărul luat-a vitele tatălui său. Veni atunci un venetic, se așeză în cortul meu și grăi astfel către fiul meu: „ Am să te bat, am să-ți iau vitele tatălui tău și am să te alung”. Așa îi zise el. Dar eu vreau ca tu să-i iei apărarea în luptă”.

Și Seth grăi către ea: „ Îi vor fi date oare veneticului vitele, de vreme ce fiul stăpânului este în ființă ?”  Și Isis luă înfățișarea unui erete, se înălță, se așeză în vârful unui salcâm, îl strigă pe Seth și grăi către el: „ Plângi pentru tine ! Căci iată propriile-ți buze rostiră aceasta, și propria-ți cugetare te-a osândit. Ce mai vrei acum ?”

Și a stat el plângând. S-a dus plângând spre locul unde se afla Ra-Horahte.

Iară Ra-Horahte i-a zis: „Ce-i cu tine acum ?”

Și grăi Seth către el:„ Femeia aceea rea s-a întâlnit din nou cu mine, și din nou m-a înșelat, înfățișându-se înaintea mea sub chipul unei fete frumoase. Ea mi-a zis:„ Cât despre mine fost-am femeia unui păstor de turme, și el a murit, iar eu i-am născut un fiu care luă puținele vite ale tatălui său; veni un venetic în cortul meu și al fiului meu și i-am dat pâine. După multe zile grăi străinul către fiul meu:„ Am să te bat și am să-ți iau vitele tatălui tău și vor fi ale mele”. Astfel grăi el către fiul meu”, - așa mi-a spus ea mie.”

Și atunci Ra-Horahte grăi către el: „Și ce i-ai spus ?” Grăi Seth către el: „I-am zis:„Îi vor fi date oare veneticului vitele, de vreme ce fiul stăpânului este în ființă ?” „Așa i-am zis ei:„Să fie lovită fața veneticului cu varga, să fie alungat, iar fiul tău să fie pus pe locul tatălui său”, - așa i-am zis ei.

Iară Ra-Horahte grăi către el:„Să fie adus luntrașul Anti să i se dea o pedeapsă aspră zicându-i: „De ce ai ajutat-o să treacă ?” Așa să i se spună.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Și a fost adus luntrașul Anti înaintea Celor nouă zeități și luatu-i-au tălpile picioarelor.

Și blestemă Anti aurul în vecii vecilor, înaintea Celor nouă mari, grăind: „Făcutu-mi-a aurul urâciune pentru orașul meu”.Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu